Etický kodex Tety na hlídání

Naše Teta:

 • svěřeným dětem věnuje aktivní pozornost, dbá především na jejich bezpečnost a dobrou pohodu. Bezpečnost dětí je na prvním místě!
 • chová se k dětem vlídně, ale pokud je to třeba (např. když dítě ohrožuje zdraví své či ostatních), pak je potřeba vystupovat důrazně
 • hlídá dítě v době a v místě které bylo domluveno nebo na kterém se shodla s rodiči
 • vhodným výběrem činností přispívá k podpoře fyzického a duševního rozvoje dětí. Důležitou součástí dne je i odpočinek
 • respektuje individualitu a zvyky každého dítěte
 • respektuje požadavky rodičů dítěte
 • o své výchově komunikuje s rodiči dítěte
 • dodržuje s dětmi běžná hygienická pravidla
 • předá dítěti jídlo a pití schválené rodiči a dohlíží nad konzumací. V případě přípravy jídla dbá na zajištění bezpečnosti při přípravě pokrmu
 • udržuje pořádek a čistotu
 • dbá na vlastní vzhled, vystupování a kultivovaný projev
 • je diskrétní. Informace sdělené dítětem nebo i rodičem považuje za důvěrné
 • v případě problémů s dítětem (př. neutišitelný pláč, zranění) okamžitě kontaktuje rodiče i agenturu
 • telefonní linku v domácnosti nezneužívá k soukromým účelům
 • dbá na předání dítěte v určeném termínu

Kontakt:

Tety na hlídání

služby pro rodinu- hlídání dětí

Ing. Hana Procházková

e-mail: info@tetynahlidani.cz

tel: +420 730 182 931

IČ: 028 29 053

Hlídání dětí od 2 a půl hodiny!

Zaujaly Vás naše služby a chcete se dozvědět více? Napište nám